Verslo pardavimas

Verslo (įmonės) pardavimas – tai procedūra kuomet įmonė yra parduodama kitiems savininkams. 

Susidūrus su sunkumais versle, norint pakeisti veiklą arba apskritai nusprendus nebe užsiimti verslu, nemažai verslininkų renkasi tiesiog parduoti savo verslą ir perduoti visus jos įsipareigojimus kitiems asmenims.

Pastebėjome, jog nemaža dalis žmonių, kuriems aktualus verslo pardavimas kyla daug neaiškumų ir klausimų apie visą šią procedūrą.

Šis straipsnis – būtent apie tai, keletą pagrindinių gairių kaip parduoti savo įmonę.

UAB ir MB teisinių formų palyginimas →

Įmonės pardavimas – proceso eiga

Pirminiais verslo pardavimo etapais galima būtų palaikyti susitikimus tarp parduodančios ir perkančios pusės. Čia aktualus dalykas abejoms pusėms, žinoma, bus įmonės pardavimo kaina. 

Pradinių derybų yra įprasta prieiti bent jau prie pirminės sandorio vertės arba metodo įmones vertei nustatyti. Visas pardavimo procesas yra pakankamai sudėtingas ir ilgas procesas, todėl tik konstruktyvaus dialogo dėka, kurio metu yra aptariama realistiška įmonės vertė galima prieiti prie tam tikro derybinio rezultato.

Kuomet yra aptariamos galimo sandėrio detalės ir su juo sutinka abi pusės, pereinama prie kitų pardavimo etapų. Paprastai sekantis žingsnis po sandėrio priėmimo yra NDA arba konfidencialumo sutartis kuria konkrečiai apibrėžiama kaip pardavimo metu bus dalijimasi informacija ir kokios nuobaudos laukia pažeidus jos sąlygas.

Sekančiame etape pardavėjas teikia visą būtiną informaciją pirkėjui ir atsakinėja į visus su įmone susijusius klausimus. Informacijos slėpimas, nekonkretumas ar klaidinga informacija, žinoma, gali vesti ir prie teisinės atsakomybės. 

Savo ruožtu, pats pirkėjas irgi turi būti pasiruošęs – žinoti ką klausti ir mokėti informaciją patikrinti. Jei pardavėjas nenori leisti patikrinti informacijos, tuomet sandėris bus sunkiai vykdomas.

Kuomet yra aptariami visi su įmone susiję klausimai, patikrinamos jos ypatybės, tuomet yra prieinama prie galutinės pardavimo kainos. Pasirašius pirkimo-pardavimo sutartį, įvyksta atsiskaitymas ir perduodamas įmonės valdymas į naujas rankas.

Pabrėžtina ir tai, jog atsiskaitymas už įmonę nebūtina turi būti pinigais. Suma gali būti perduodama ir perkančiosios įmonės akcijomis ar vertybiniais popieriais. Taigi, atsiskaitymas yra pakankamai lankstus dalykas.

Įmonės patikrinimo procesas

Jei perkančiosios įmonės atstovai prastai pažįsta perkamą įmonę ir nori sužinoti jos pagrindines ypatybes, tuomet būtina atlikti įmonės patikrinimą. 

Ši procedūra apima verslo finansinę, teisinę ir mokestinę analizę kurios metu yra išsiaiškinama pagrindinė informacija asmenims kuriems tai yra aktualu. 

Jei kalba eina apie didelio masto įmonę kur derybose ir visame pardavimo procese dalyvauja daugiau žmonių, tikrinimo procesas dažnai yra perkeliamas į virtualią erdvę, sukuriama dokumentų biblioteka kuri yra prieinama visiems dalyviams.

Plačiau apie kiekvieną patikrinimo etapą kalbame žemiau.

Finansinis patikrinimas

Procedūra iš esmės yra panaši į įmonės finansų auditą, tačiau pats auditas nėra svarbiausia dalis, o greičiau faktoriai kurie leistų apibrėžti konkrečią įmonės vertę. Vienas iš svarbiausių faktorių – uždirbtas pelnas ir pinigų srautai. 

Norėdamas parduoti įmonę už didesnę pinigų sumą, parduodamos įmonės savininkas gali bandyti dirbtinai sukelti šiuos duomenis, su tikslu padidinti jos vertę. Finansinio patikrinimo esmė yra išsiaiškinti tokius dalykus ir užtikrinti visų duomenų patikimumą, įskaitant turimo turto vertę, atsargas ir t.t.

Įmonės ar UAB steigimas nėra paprasta procedūra, tačiau pardavimas taip pat daug darbo reikalaujantis procesas.

Teisinis patikrinimas

Šioje dalyje yra tikrinami visi svarbiausi įmonės turto dokumentai, išsiaiškinamos turimos įmonės sutartys, galimos finansinės rizikos. Kartu yra peržiūrima verslo teisinė istorija, turėti ginčai ir vertinama galima grėsmė iš jų ateityje.

Mokestinis patikrinimas

Galiausiai yra tikrinami įmonės mokestiniai įsipareigojimai valstybei – turimos skolos, socialinio draudimo mokėjimo istorija ir t.t.

Visais šiais patikrinimo etapais kartu yra siekiama atskleisti bet kokią informaciją kurią pardavėjas galima nuslėpė derybų metu. Tai gali būti bet kas – nuo nenaudingų sutarčių, finansinių įsipareigojimų, skolų ir t.t.

Siekiant apsisaugoti nuo nemalonių netikėtumų, į pardavimo sutartį būtina įtraukti sąlyga, jog išaiškėjus esminei nuslėptai informacijai, pirkėjui bus atlyginama žala. 

Kiek gali trukti verslo pardavimo procesas?

Įmonės pardavimas paprastai yra laikomas pakankamai sudėtingu sandoriu vykstančiu tarp pirkėjų ir pardavėjų. Čia reikia labai daug informacijos, būtina nuolatinė ir išsami komunikacija, todėl priėjimas prie galutinės sudėties gali tęstis pakankamai ilgai.

Paprastai galioja tokia taisyklė – kuo daugiau asmenų dalyvauja procese, tuo jis užsitęs ilgiau. Reikės patikrinti daugiau informacijos, bus sudėtingiau vesti derybas, rengti sutartis ir t.t. Net toks dalykas kaip pirkėjo paieškos gali būti pakankamai vargingas procesas.

Galiausiai verta paminėti ir tai, jog net po sutarties pasirašymo, pats procesas labai dažnai ties tuo nesibaigia, kadangi abi šalys dar turi vykdyti savo įsipareigojimus kurį laiką.

Pabaigai

Aptarėme įmonės pardavimo procedūra baziniu lygmeniu. Iš tiesų tai yra pakankamai sudėtinga procedūra kuriai galioja daug niuansų, todėl norint įvykdyti viską sklandžiai, abejoms pusės būtina rasti bendrą ryšį ir palaikyti gerą komunikaciją viso pardavimo metu.