Kaip užregistruoti naują prekinį ženklą?

Prekinio ženklo registravimas – tai procedūra, kurios metu verslo subjektas įregistruoja grafinį ar žodinį simbolį padėsiantį atskirti jį nuo kitų verslo subjektų. Prekinis ženklas, galima sakyti, yra pradinis taškas, vėliau seka įmonės steigimas ir kiti reikalingi žingsniai.

Užsiimant bet kokia veikla, save atskirti nuo kitų yra būtina, tikintis sėkmingos ir pelningos veiklos. Pagal LR įstatymus yra taikomi tam tikri formalūs principai naujų prekinių ženklų įregistravimui.

Šiame straipsnyje, plačiau pakalbėsime apie šiuos prekės ženklo registravimo formalumus ir registravimo ypatybes.

Prekinio ženklo registravimo procesas

Pagal įprastinę tvarką, Lietuvoje prekiniai ženklai yra registruojami kreipiantis į Valstybinį patentų biurą. Standartinė įmoka už paraiškos padavimą čia atsieis 180 eurų.

Jei su savo prekiniu ženklu apibrėžiate ne vieną, o kelias paslaugų šakas, už kiekvieną papildomą paslaugą yra taikomas papildomas 40 eurų mokestis.

Visas mokestines prievoles reikia sumokėti dar prieš pateikiant paraišką, tačiau jei paraiška teikiama elektroniniu būdu, galima už ją sumokėti ir jos pateikimo metu.

Savo pagrindinę paslaugų šaką reikia pasirinkti iš vadinamosios Nicos klasifikacijos, kur visos paslaugos yra suskirstytos į 45 pagrindines klases.

Įmonės dokumentų tvirtinimas pas notarą →

Kas gali pateikti paraišką dėl prekinio ženklo registravimas?

Paraišką dėl registravimo gali pateikti tiek fiziniai asmenys, tiek juridinis asmuo, taip pat aiškiai nurodytas įmonės įgaliotas atstovas.

Ko gero akivaizdu, jog kur kas patogiau ir paprasčiau pateikti tokio tipo paraišką elektroniniu būdu, kur akimirksniu gausite pranešimą apie pateiktą paraišką, o patentų biuro atstovas per 3-5 darbo dienas jums atsiųs pranešimą apie prekinio ženklo padavimo datos suteikimą.

Ši data yra labai svarbi, kadangi jūsų ženklas turės pirmenybę prieš vėliau pateiktus prekinius ženklus.

Tolesnis pateikto ženklo vertinimas

Po jūsų paraiškos ir gauto pirmumo pranešimo, pateiktą prekinį ženklą vertina Patentų Biuro ekspertas. Paprastai savo sprendimą jis pateikia per 1 mėnesį nuo paraiškos padavimo datos jei viskas yra gerai. Jei paraiškoje randamos klaidos, priklausomai nuo jų dydžio, jums bus papildomai leidžiama ištaisyti klaidas per 1-3 mėnesius.

Svarbu atkreipti dėmesį, jog Patentų Biuro atstovas nevertina prekinio ženklo pagal jo santykį su trečiais asmenims, t.y. ar prekinis ženklas nepažeidžia kitų juridinių asmenų pavadinimų, anksčiau pateiktų ženklų ir pan.

Pateiktas prekinis ženklas yra vertinamas tik pagal absoliučius reikalavimus taikomus kiekvienam prekiniam ženklui. Jeigu viskas gerai, prekinio ženklo paraiška yra paskelbiama oficialiame Patentų Biuro biuletenyje, o ženklui yra suteikiama laikina teisinė apsauga.

Po viešo prekinio ženklo paraiškos paskelbimo, suinteresuoti asmenys (prieštaraujantys ženklo įregistravimui) per 3 mėnesių laikotarpį gali pateikti protestą su rašytinėmis pastabomis dėl ko prekinis ženklas neturėtų būti registruojamas.

Jeigu per 3 mėnesių laikotarpį jokių prieštaravimų nebuvo pateikta, ženklas yra pilnai įregistruojamas ir yra išduodamas jo registracijos liudijimas. Savininkas įgauna išimtines teises į šį prekinį ženklą. Ženklas po registracijos galioja 10 metų, o po to galima jį pratęsti naujam 10 metų laikotarpiui neribotą kiekį kartų.

Pagrindiniai dalykai į ką atkreipti dėmesį registruojant savo prekinį ženklą

  1. Galima naudoti įvairius žymenis – į tai įeina žodžiai, vardai ir pavardės, pseudonimai, šūkiai, skaičiai, piešiniai ir net garsais ar judesiai. Jei planuojama įtraukti oficialų Lietuvos Respublikos simbolį (herbas, vytis ir t.t.), būtina papildomai gauti sutikimą iš Patentų Biuro direktoriaus. Daugiau prašymų teikti nereikia ir turite laisvę įtraukti ką pageidaujate.
  2. Venkite paslaugų aprašymo – vienas iš pagrindinių reikalavimų keliamų prekiniams ženklams –  vengti juo žymimų prekių aprašymo. Rekomenduojama vengti žymenų įvardijančių teikiamų paslaugų geografinę kilmę, paskirtį, kokybę, pagaminimo datą ir t.t. Kitaip tariant, geriau jog ženklas būtų “nutolęs” nuo pačių charakteristikų.
  3. Įsitikinkite, jog žymė nepriklauso kitiems asmenims – ypač rekomenduojama atlikti išsamią paiešką ar jau nėra įregistruota tapačių simbolių anksčiau – ar tai būtų privačių asmenų, valstybinių institucijų ar tarptautinių prekių ženklų žymėti paslaugos ir prekėms. Taip pat verta atkreipti dėmesį pačio simbolio specifikacijas ar nėra naudojamos svetimybės, kalbos klaidos, kitų neaiškumą keliančios simbolikos.
  4. Registracija apsaugo ženklą tik Lietuvoje – jei planuojama užsiimti eksportu, verta pagalvoti ir apie prekinio ženklo apsaugą tarptautinėse rinkose. Būtina atkreipti dėmesį ir tiksliai žinoti kokiose valstybėse užsiimsite veikla, tam, kad galėtumėte pasirūpinti apsauga dar prieš pradedant veiklą. Žinoma, reikia įvertinti ir prekinio ženklo konotacijas tarptautiniu mąstu, ar ženklas nekelia skirtingų asociacijų ir t.t.
  5. Reikia gerai įvertinti savo paslaugų spektrą – galiausiai rekomenduojama įvertinti kokioms konkrečioms paslaugoms ar prekėms žymėti bus naudojamas prekinis ženklas bent jau artimiausiems penkiems metams. Dažniausiai pateikiant prašymą yra nurodoma viena prekių ar paslaugų klasė. Vėliau, jei norima pateikti naujas prekes ar paslaugas reikės teikti papildomas paraiškas, todėl geriau apie viską pagalvoti iš karto.

Pabaigai

Aptarėme prekinio ženklo pateikimo pagrindus. Iš tikrųjų čia laisvės pasirinkimui yra pakankamai daug, svarbiausia išlaikyti paprastumo ir unikalumo principus, tuomet sėkmingai pateiksite paraišką.