Kaip nutinka įmonės bankrotas?

Įmonės bankrotas – tai situacija įmonėje kuomet ji nebesugeba savarankiškai vykdyti savo finansinių prievolių, o turimi įsiskolinimai viršija jos turimą turtą ar įstatymais numatytą jo dalį.

Ši procedūra yra siejama su įmonės bendru nemokumu, nesugebėjimu išmokėti savo darbuotojams atlyginimų ir atsiskaityti privalomomis įmokomis valstybiniams biudžetams ir fondams.

Kuomet verslą ištinka nesėkmė, o jo restruktūrizavimo proceso nesiimama, įmonės žlugimas yra labai realus scenarijus galintis ištikti kiekvieną verslininką. Tiesa, pasitaiko situacijų kuomet bankrotą, tai yra – visišką įmonės nemokumą bandoma sukurti specialiai ir primygtinai.

Už tyčinį bankroto inicijavimą ar tokių sąlygų sudarymą nesąžiningiems verslininkams gresia baudžiamoji atsakomybė.

Šiame straipsnyje – plačiau apie tai kaip nutinka bankroto procesas.

Skaitykite: Juridinių asmenų teisinės formos →

Įmonės bankroto procedūros eiga

Bankroto procesas yra vykdomas kelių etapų serija. Šioje sekcijoje aptarsime patį dažniausią scenarijų – įmonės bankroto procedūrą teismo nutartimi.

Kokią rolę atlieka bankroto administratorius?

Bankroto administratorius – tai specialiai paskirtas asmuo kuris rūpinasi, jog įmonės bankroto procedūra vyktų sklandžiai. Jam bankroto metu yra patikimi organizuoti visus pagrindinius procesus, laikinai vadovauti įmonei, ją valdyti, tvarkyti, disponuoti jos turtu ir atstovauti įmonės interesus.

Kartu jo darbas yra išieškoti galimų įmonės skolininkų, teikti svarbiausius duomenis ir informaciją atitinkamoms institucijoms ar asmenims, ginti kreditorių teises bei nutraukti darbo sutartis su esamais įmonės darbuotojais.

Šiai rolei gali būti skirtas tiek juridinis, tiek fizinis asmuo. Dažniausiai jis yra paskiriamas tų pačių asmenų kurie ir kreipiasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.

Reikalavimų kreditoriams vykdymo eiga

Kuomet bankroto administratorius imasi prižiūrėti bankroto procesą, viena svarbiausių jo užduočių yra atsiskaityti su kreditoriais.

Visų pirma yra pasirūpinama, jog pačios bankroto procedūros išlaidos yra apmokėtos. Tai yra daroma iš bendrų jos lėšų, surinktų parduodant įmonės turtą, jį nuomojant, iš grąžintų jai skolų, vykdomos ūkinės veiklos.

Kartu čia yra vykdomi ir kreditorių finansiniai reikalavimai, skiriant jiems tam tikrą dalį lėšų, gautų pardavus įmonės turtą – tiek paprastą, tiek įkeistą.

Sekančiame etape yra rūpinamasi darbuotojų interesais – grąžinami visi nesumokėti pinigai už patirtą žalą darbo vietoje, už susirgimus, atostoginiai pinigai ir kitos galimos skolos.

Atsiskaičius su darbuotojais, sekančiame etape yra tenkinamos prievolės dėl nesumokėtų mokesčių į valstybinį biudžetą. Į čia įeina privalomosios socialinio ir sveikatos draudimo įmokos, paskolos iš valstybinių lėšų ir paskolos gautos paramos forma iš Europos Sąjungos lėšų.

Paskutinėje eilėje yra vykdomi likę kreditorių reikalavimai.

Pabaigai

Straipsnyje aptarėme situaciją kai nutinka įmonės bankrotas. Įmonei esant nemokiai, bankroto procedūros tikslas yra užtikrinti, jog visos jos prievolės yra įvykdomos prieš jai pilnai užsidarant.