Viešosios įstaigos steigimas

Viešoji įstaiga (VšĮ) – tai ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kuriamas ne pelno siekimo, bet visuomenės interesų tenkinimo tikslais, vykdant tam tikros srities naudingą veiklą.

Steigiant tokio tipo įmonę, jos steigėjų skaičius nėra ribojamas, taigi tiek jūs patys, tiek kartu su bendraminčiais galite steigti tokio tipo verslą turėdami tikslą vykdyti kokią nors veiklą, kuri visuomenei bus vertinga.

Straipsnyje – plačiau apie viešosios įstaigos steigimą.

Ieškote kaip įsteigti naują įmonę? Greitos įmonių steigimo paslaugos →.

Viešosios įstaigos steigimo procedūra

Pagal viešosios įstaigos steigimo įstatymą yra numatyta, jog norintys kurti tokią įmonę, juridinių asmenų registro darbuotojams privalo pateikti įmonės steigimo sutartį, įstatus ir kitus dokumentus numatytus būtent viešajai įstaigai.

Visus juos galima labai paprastai ir patogiai pateikti elektroniniu būdu, per savitarnos sistemą Registrų centre. Šį registravimo būdą žemiau ir aptarsime.

Ką reikia žinoti steigiant viešąją įstaigą elektroniniu būdu?

Jei ruošiatės steigti VšĮ elektroniniu būdu Registrų centre privalote žinote apie šias ypatybes:

Registravimo savitarnos sistemoje žingsniai

Su savo elektroniniu parašu prisijungęs prie Registrų Centro savitarnos sistemos, vienas iš steigėjų pasirenka skiltį Juridinių asmenų registras. Tuomet kairėje iššokusiame meniu reikėtų suspausti ant keleto nuorodų. Tai yra – Juridinio asmens prašymai > Prašymas registruoti JAR > Tipas: Viešoji įstaiga > Pildyti prašymą.

Kuomet pildote prašymą dėl JAR formos registravimo, sistema jums automatiška nurodys kokius duomenis apie įmonę reikės įrašyti, kad sistema galėtų sugeneruoti jūsų įmonės įstatus, steigimo aktą ir prašymą registruoti JAR-1-E.

Privalumai ir trūkumai steigiant viešąją įstaigą

Privalumai

Ribotos civilinės atsakomybės įmonė – subjekto dalininkai rizikuoja tik tuo turtu kurie jie įnešė įmonės steigimo metu, tačiau jų asmeninis turtas yra apsaugotas.

Nėra minimalaus įstatinio kapitalo – VšĮ nereikalauja minimalios kapitalo sumos ją steigiant. Kaip pavyzdys, steigiant UAB reikia 2500 eurų sumos.

Galima vykdyti komercinę veiklą – VšĮ nėra trukdoma vykdyti komercinę veiklą orientuotą į visuomenės interesų tenkinimą.

Galima gauti paramą – Všį turite teisę gauti paramą iš juridinių asmenų ar 1-2 procentų paramą nuo gyventojų pajamų mokesčio.

Nesunku perleisti veiklą kitiems asmenims – jei steigėjai nusprendžia trauktis iš veiklos, jie įmonę gali nesunkiai perduoti kitiems asmenims.

Galima priimti naujus dalininkus – Všį gali laisvai priimti naujus įmonės dalininkus, taip pritraukiant papildomų lėšų sau.

Trūkumai

Dalininkai negauna pelno – vienintelis būdas kaip dalininkai gali uždirbti iš Všį yra darbo užmokestis

Negalima pertvarkyti – norint pertvarkyti įmonę į UAB, to padaryti negalima.

Veiklą apriboja įstatai – įmonė gali vykdyti tik savo įstatuose numatytą veiklą, taigi patartina gerai juos apgalvoti prieš įsteigiant VšĮ. Kitu atveju, juos teks keisti, jei norėsite vykdyti kokią nors kitą veiklą.

Pabaigai

Trumpai aptarėme Všį steigimą. Toks įmonės tipas yra patogus tiems, kurie turi tikslų visuomenei teikti naudingą veiklą, o ją kartu yra paprasčiau įkurti lyginant su kitomis verslų formomis. Tiesa, VšĮ, kaip ir kitos formos ir turi savų minusų.