UAB Bankrotas

UAB Bankrotas – tai situacija kuomet Uždaroji Akcinė Bendrovė nebesugeba savarankiškai vykdyti savo finansinių įsipareigojimų, o turimi įsiskolinimai ženkliai viršija jos turimą turtą.

Tokia padėtis yra siejama su bendru įmonės nemokumu, negebėjimu mokėti savo darbuotojams algų ir atsiskaityti įmokomis į valstybės biudžetą ar fondus.

Jei restruktūrizavimo procedūros nesiimama arba dėl jos nepavyksta susitarti, tuomet pilnas UAB žlugimas yra labai realus scenarijus galintis ištikti verslininkus.

Šiame tekste, plačiau apie UAB Bankrotą ir patį procesą.

Galvojate apie naujos UAB atidarymą? Skubus įmonės steigimas.

UAB Bankrotas – procedūros eiga

UAB bankroto procedūra vyksta keliais etapais. Kadangi, pati dažniausia situacija yra UAB bankrotas teismo nutartimi, plačiau aptarsime būtent ją.

  1. Teismo nutartis dėl bankroto bylos kėlimo – procedūra pradedama kuomet teismas, išsamiai įvertinęs esamą situaciją, formaliai pradeda bankroto procedūrą.
  2. Kreditorių reikalavimų pateikimas – bankrutuojančiai įmonei turintys reikalavimų kreditoriai, per 30-45 dienų laikotarpį pateikia juos teismo žinion. Kartu su reikalavimų dokumentais, pateikiamas ir kreditorių sąrašas.
  3. Patvirtinami kreditorių reikalavimai – per 30 dienų laikotarpį, teismas įvertina ir patvirtina kreditorių pateiktus reikalavimus bankrutuojančiai įmonei.
  4. Kreditorių susirinkimas – dar po 30 dienų, kreditoriai sušaukia susirinkimą, kurio metu patvirtina teismo priimtus ir įteisintus reikalavimus.
  5. Nutartis dėl pripažįstamo bankroto – kita sekanti nutartis pripažįsta įmonę kaip bankrutuojančią ir viešai praneša, jog ji bus likviduojama.
  6. Įmonės likvidavimas – šio žingsnio metu yra atsiskaitoma su kreditoriais, parduodamas likęs įmonės turtas ir t.t. Likvidavimas gali trukti maksimaliai 24 mėnesius.
  7. Įmonės pabaiga – paskutine nutartimi, teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos ir ji yra išregistruojama iš bendrovių registro.

Bankroto administratorius – kokias funkcijas atlieka šis asmuo?

Jei kažkiek esate girdėję apie bankroto procedūrą, kokią girdėjote apie bankroto administratorius. Šie asmenys – atsakingi už tai, jog bankroto procedūra būtų vykdoma sklandžiai ir pagal visus reikalavimus. Toks asmuo yra reikalingas ir uždarant bankrutuojančią UAB.

Visos bankroto procedūros metu, galima sakyti, jog administratorius perima bankrutuojančios įmonės vadovo pareigas. Jis turi teisę įmonę tvarkyti, valdyti, atstovauti jos interesus ir disponuoti jos turtu, jei to reikalauja susidariusi situacija.

Į šis pareigas kartu įeina ir skolininkų įmonei išieškojimas, duomenų ir dokumentų pateikimas pagrindinėms institucijoms, kreditorių teisių ginimas bei darbo sutarčių su bankrutuojančios įmonės darbuotojais nutraukimas.

Administratoriaus rolę gali atlikti tiek fiziniai, tiek juridinia asmenys. Labai dažnai administratorių paskiria tie patys asmenys kurie kreipiasi į teismą bankroto bylos iškėlimui.

Kokia eiga administratorius tvarko finansinius reikalus?

Kaip jau minėjome, kuomet bankroto administravimui yra paskiriamas asmuo ar asmenys, viena iš svarbiausių jų funkcijų yra užtikrinti, jog kreditorių reikalavimai bus įvykdyti.

Pirmasis dalykas kuo dažniausiai yra pasirūpinama yra pačio bankroto proceso apmokėjimas. Tai yra daroma iš lešų surinktų parduodant ar išnuomojant jos turtą, surinktų pinigų iš skolininkų ar toliau vykdomos veiklos.

Tuo pačiu metu, pinigai yra grąžinami ir kreditoriams, taip pat iš lėšų surinktų pardavus įmonės turtą.

Kitas kertinis etapas – pilnas atsiskaitymas su bankrutuojančios įmonės darbuotojais. Tai gali būti neišmokėtas darbo užmokestis, atostoginiai pinigai, neišmokėtos kompensacijos ir t.t.

Galiausiai yra pasirūpinama atsiskaitymu valstybei. Tai gali būti nesumokėti privalomieji socialinio ar sveikatos draudimo įmokos, atsiskaitymas už pasiskolintą paramą ir t.t.

Likę kreditorių reikalavimai yra vykdomi likusiuose etapuose.

Pabaigai

Aptarėme UAB bankroto procedūrą. Čia galiojanti bankroto procedūra yra vienoda kaip ir bet kokiam kitam juridinio asmens tipui, na, o jos esmė yra užtikrinti, jog visos jos prievolės yra galutinai įvykdomos prieš likvidaciją.