Pelnas, įplaukos ir pajamos. Kuo skiriasi?

Pelnas, įplaukos ir pajamos – visi šie terminai verslininkams yra puikiai žinomi, kadangi su jais susiduriama įvairiuose kontekstuose. Tiesa, neretai jos ir yra painiojamos kai kalbame apie tam tikrus su savo verslu susijusius dalykus.

Taigi, koks būtų pajamų, įplaukų ar pelno apibrėžimas? Šiame straipsnyje pakalbėsime būtent apie tai. Kartu patikslinsime ir keleto kitų verslo kontekste naudojamų frazių apibrėžimus.

Galvojate apie verslo steigimą? Įmonės steigimas per 1-3 d.d.

Bendrai apie šias tris ekonomines frazes

Kaip žinia, kiekvienas verslo ekonominis tikslas yra teikti paslaugas ar parduoti prekes siekiant uždirbti pajamas ir pelną.

Anot LR buhalterinės apskaitos įstatymo, pajamas būtų galima apibrėžti kaip ūkio subjekto naudingumo (turto padidėjimas) ir įsipareigojimų kitoms šalims sumažėjimas per tam tikrą ataskaitinį laikotarpį, įskaitant kai dėl to padidėja ir asmens turimas kapitalas. Įstatymiškai, pajamomis nėra laikomi papildomi įnašai iš savininkų į įmonę, PVM mokestis kuris bus mokamas į valstybės biudžetą ir lėšos kurias gauname iš trečiųjų asmenų.

Taigi, pagrindiniai principai šnekant apie pajamas yra ekonominė nauda kurią gauname pardavę prekes ir/ar suteikę paslaugas ir padidėjęs mūsų turtas. Pabrėžtina, jog pinigai pajamomis yra pripažįstami nuo to momento kada mes juos gauname, tai yra – uždirbame.

Kitas terminas kurį verta aptarti – tai įplaukos. Įplaukos įstatymiškai yra laikomos visos įmonės gaunamos lėšos per tam tikrą ataskaitinį laikotarpį apskritai, nepaisant ar jos yra uždirbtos (pvz.: išankstiniai prekių užsakymai), yra pripažįstamos ar nepripažįstamos kaip pajamos. Verta pabrėžti, jog tokiose situacijose kaip skolos iš pirkėjų pusės, įmonės gaunamos įplaukos nebūtinai gali sutapti su gautomis pajamomis..

Kokia pagrindiniai pelno apskaičiavimo būdai yra naudojami versle?

Pelnas, kaip teigtų ekonomistai, yra vienas iš svarbiausių įmonės finansinių rodiklių apskritai. Paprastai pelnu mes vadiname skirtumą tarp įmonės pajamų ir išlaidų per tam tikrą ataskaitinį laikotarpį.

Žvelgiant kiek giliau, pabrėžtina, jog šnekant apie pelną iš veiklos, įmonės mini skirtingus jų tipus pagal skaičiavimą.

Jie yra:

Pabaigai

Straipsnyje aptarėme vienas iš pagrindinių ekonominių frazių, itin dažnai naudojamų verslo pasaulyje ir įvairiuose kontekstuose. Tam, kad nesusimaišyti ir vartoti jas teisingai, būtina žinoti tikslius apibrėžimus, kuriuos šiandien jums ir pateikėme. Tokiu būdu, nekils jokių nesklandumų bendraujant su savo verslo partneriais ar buhalteriais.