Lietuvos mokesčių sistema – Pagrindiniai mokesčiai Lietuvoje

Lietuvos mokesčių sistema – tai visuotinė mokestinių prievolių sistema Lietuvos valstybėje. Ši frazė labai plati, apibrėžianti viską kas susiję su mokesčiais mūsų šalyje įskaitant mokesčių rūšis, pagrindinius teisės aktus, tarifus, lengvatas ir t.t.

Kaip ir kitose Europos valstybėse, mūsų šalies mokestinė sistema keitėsi aibę metų, kol pagal tam tikrus principus buvo sukurta darni sistema.

Šiame straipsnyje trumpai aptarsime Lietuvos mokesčių sistemos pagrindus – principus kuriais ji yra paremta ir pagrindinius Lietuvos gyventojams taikomus mokesčius.

Sužinokite čia kaip įsteigti įmonę už €99 →

Lietuvos mokesčių sistema yra paremta keletu principu

Kaip jau minėjome, kaip ir kitose demokratinėse valstybėse, Lietuvos mokesčių sistema savo raidos metu buvo vystoma pagal tam tikrus pagrindinius principus.

Lietuvos mokesčių sistema yra sudaryta iš įvairių mokesčių rūšių kuriais yra apmokestinamos skirtingos veiklos rūšys ir sektoriai šalyje.

Juos aptariame kiek plačiau, apačioje.

Gyventojų pajamų mokestis

Šis mokestis yra išskaičiuojamas iš Lietuvos mokesčių mokėtojų gaunamų atlyginimų bei kitų, ne darbo santykiais gautų pajamų. Dirbantieji pagal darbo sutartis, Gyventojų Pajamų Mokestį sumoka iš savo algos, tuo tarpu pagal individualios veiklos pažymas dirbantys asmenys GPM sumoka patys.

Standartinis GPM tarifas – 20 procentų.

Pelno mokestis

Šis mokestis yra mokamas visų Lietuvos juridinių asmenų kurie gauna tam tikro dydžio pelna. Tiksli mokėtina mokesčių suma yra apskaičiuojama pagal įmonės išlaidas ir amortizaciją, kartais yra atsižvelgiama į tokią veiklą kaip labdarai skirta suma, moksliniai tyrimai, investuota suma į gamybą.

Standartinis Pelno mokesčio tarifas – 15 procentų.

Pridėtinės vertės mokestis

Šios rūšies mokestis yra taikomas prekių ir paslaugų tiekėjams Lietuvos teritorijoje vykdantiems reguliarią ekonominę veiklą už atlygį. Kartu šio mokesčio objektas yra ir prekių bei paslaugų pirkėjai, įsigyjantys kažką už atlygį.

Standartinis PVM tarifas – 21 procentas, tačiau yra daug išimčių pagal nišą.

Nekilnojamojo turto mokestis

Nekilnojamojo turto mokestis yra mokamas juridinių bei fizinių už jiems priklausantį nekilnojamąjį turtą. Tikslus mokėjimo tarifas ir suma priklauso nuo asmens valdomo turto realiosios mokestinės vertės. Ji yra nustatoma masinio vertinimo būdu.

Standartinis Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – nuo 0,3 iki 1 procento realios turto vertės.

Mokestinis nėra taikomas:

Šis mokestis yra mokamas taip pat juridinių ir fizinių asmenų už turimą privačią žemę, išskyrus teritorijas turinčias miško žemės ir žemės ūkio paskirties žemę turinčią įveistą valstybinį mišką.

Standartinis žemės mokesčio tarifas – Nuo 0,01 procento iki 4 procentų realiosios žemės vertės rinkoje.

Paveldimo turto mokestis

Tokios rūšies mokestis yra mokamas nuolatinių ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų paveldėjusių turtą.

Standartinis paveldimo turto mokesčio tarifas – 5 procentai (jei paveldimas turtas neviršija 150 tūkst. vertės), 10 procentų (jei paveldas viršija 150 tūkst. Eurų vertę).

Loterijų ir azartinių lošimų mokestis

Šį mokestį reikia mokėti juridiniams asmenims užsiimančiais organizuotomis loterijomis pagal Lietuvos Loterijų įstatymą ir Azartinius lošimus kurie yra reguliuojami Azartinių lošimų įstatymas.

Standartinis Loterijų ir azartinių lošimų mokesčių tarifas – 5 procentai (Loterijoms, lošimams), 13 procentų (Nuotoliniams lošimams), 18 procentų (Lažybos).

Akcizas

Tai mokestis mokamas į valstybės biudžetą, išreikštas procentais ir pridedamas prie parduodamos prekės kainos.

Pagrindinės prekės su akcizu – kuras, elektra, alkoholio bei tabako produkcija.

Standartinis akcizo tarifas – Tabakas (78,5 Eur/kg); Etilo alkoholis (2025 Eur/hl)

Pabaigai

Trumpai aptarėme pagrindinius Lietuvos mokesčių sistemą ir jos mokesčius. Iš esmės mūsų šalies sistema yra pakankamai darni, kurioje atsižvelgiama į daug faktorių.