Labdaros ir paramos fondo steigimo dokumentai

Steigiant Labdaros ir paramos fondą registrų centrui reikia pateikti tam tikrus dokumentus, visai kaip steigiant kitos juridinės formos įmones. Tiesa, reikalinga dokumentacija šiek tiek skiriasi nuo MB, UAB ir kitų populiariųjų tipų.

Šiame straipsnyje – apie reikalingus dokumentus steigiant Labdaros ir paramos fondą.

Planuojate steigti Labdaros ir paramos fondą? Paprastas įmonės steigimas.

Įmonės įstatai

Įstatai – tai pats pagrindinis jūsų įmonės dokumentas. Juose yra patvirtinama įmonės veikla, jos nariai, valdymo struktūra, pavadinimas ir t.t.

Šiame dokumente nurodytų nuostatų įmonė privalo laikytis visuomet. Kadangi vėlesnis jų keitimas užtruks laiko ir finansinių išteklių, geriau tinkamai nusistatyti pagrindines įmonės nuostatas iš karto.

Surašykite pagrindinius dalykus kurių reikalauja labdaros fondo steigimo įstatymus, na o vėlesnes korekcijas kur kas paprasčiau bus atlikti vidiniais dokumentais, vengiant pačių įstatų pakeitimo.

Numatyti dalykai kurie turi atsispindėti labdaros organizacijos įstatuose yra detaliai aprašyti Labdaros ir paramos fondų įstatymo 14 straipsnyje.

Protokolas iš steigiamojo susirinkimo

Po įstatų, kitas svarbus dokumentas kurio jums prireiks yra steigiamojo narių susirinkimo protokolas kuriame yra patvirtinami numatyti įstatai, paskirstomos organizacijos narių rolės bei pareigybės. Kartu išrenkamas vadovas, numatomi ir juridinio asmens finansai.

Po susirinkimo pasirašomas susitikimo protokolas, kurio ir reikės steigiant organizaciją.

Pabrėžtina, jog jie organizaciją sudaro tik vienas narys, šis žingsnis nėra būtinas.

Sprendimas steigti labdaros organizaciją

Steigiamojo susirinkimo metu, įmonės steigėjai pasirašo organizacijos steigimo sutartį. Vėl gi, jeigu įmonę steigiate vieni, tuomet sprendimą steigti įmonę gali surašyti ir pačiam.

Tikslius steigimo sutarties principus numato Labdaros ir paramos fondų įstatymo 5 straipsnis.

Užpildžius šiuos tris dokumentus, juos reikia patvirtinti notaro parašu.

Kartu reikia nepamiršti, jog turite užregistruoti ir savo buveinės adresą, todėl notarui reikės pateikti ne tik jį, tačiau ir patalpų savininko sutikimą, jas jums suteikti. Jei patalpos priklauso kitai įmonei, tuomet užtenka jos atstovo pasirašyto sutikimo.

Jei patalpų savininkai esate jūs patys, tuomet patys savarankiškai atvykę pas notarą, gali patvirtinti patalpų naudojimą kaip buveinę organizacijai.

Taigi reziumuojant, įprastai Labdaros organizacijai reikės tokių dokumentų.

Dokumentus pateikti ir patvirtinti galite bet kokiame notarų biure.

Kuomet dokumentai jau bus patvirtinti notaro, juos reikia pateikti į juridinių asmenų registrą, kuriame per 3 dienų laikotarpį, sumokėjus reikiamus registracijos mokesčius, įmonė yra užregistruojama ir laikoma įsteigta.

Pabrėžtina ir tai, jog registruojant organizaciją reikės užpildyti ir keletą registracijos formų. Jas galite pildyti arba patys arba paprašyti tai padaryti notaro. JAR-1 forma – būtinas dokumentas steigiant bet kokį juridinį asmenį, na o kitus dokumentus pildysite priklausomai nuo to kokio tipo organizaciją steigsite.

Pabaigai

Trumpai aptarėme kokių dokumentų reikia norint steigti Labdaros ir paramos fondą. Galima sakyti, kad pati procedūra yra standartinė, tačiau paramos fondams yra keletas atskirų dokumentų kurie priklauso būtent šiai juridinio asmens formai.