Labdaros ir paramos fondas. Ką žinoti?

Labdaros ir paramos fondas – tai ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo kurio pagrindinis tikslas yra teikti paramą ar labdarą visuomenės nariams sveikatos apsaugos, sporto, mokslo, meno ar kitose nesavanaudiškomis laikomose srityse.

Šios organizacijos įprastai yra laikomos labiau uždaromis nei kiti juridiniai asmenys. Čia labai didelį vaidmenį atlieka fondo steigėjai, kurie ir sprendžia kokia veikla bus vykdoma ir kaip ji bus įgyvendinama.

Organizacijoje dirbantys ar savanoriaujantys žmonės paprastai tik padeda įgyvendinti numatytą veiklą. Šiame straipsnyje – trumpai apie Labdaros ir paramos fondus bei pagrindinius šios organizacijos steigimo principus.

Galvojate apie fondo steigimą? Labai paprastas ir greitas įmonės steigimas.

Labdaros ir paramos fondas. Veikla ir valdymo principai

Steigti Labdaros ir paramos fondą gali bet koks fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs fondo steigimo sutartį ir iki jo įregistravimo registre yra pasiruošęs skirti finansinius ar turtinius įnašus.

Kuomet tvirtai apsispręsite dėl šios juridinės formos įmonės steigimo, paaiškės su kelių asmenų grupe jūs šį fondą sukursite. Žinoma, niekas nedraudžia fondo steigti ir vienam jei jūs to pageidaujate.

Kalbant apie fondo veiklą, čia taip pat yra keletas principų kuriuos būtina žinoti. Pagrindinis iš jų – tai, jog Labdaros ir paramos fondai gali pilnai vykdyti ūkinę komercinę veiklą kurį yra nedraudžiama įstatymų ir padeda siekti įstatuose numatytus veiklos tikslus.

Vyrauja neteisinga nuomonė esą, jog ūkinė veikla yra galima tik VšĮ juridiniams asmenims, tačiau tai nėra tiesa. Tarp kitko, įstatymas leidžiantis komercinę paramos fondų veiklą buvo priimtas dar 2004 metais. Jis numato, jog visa vykdoma komercinė veikla turi sietis su organizacijos pagrindiniais tikslais.

Jau įsteigus įmonę, išryškėja pagrindiniai tokios įmonės valdžios organai – privalomasis dalininkų susirinkimas bei vienasmenis pagrindinio vadovo organas. Tiesa, kai kurie fondai papildomai susikuria ir narių tarybą, tačiau jos steigti nebūtina..

Labdaros ir paramos fondo steigimo principai

Fondo steigimo principai yra detalizuojami LR CK ir Labdaros ir paramos fondų įstatyme.

Tokios organizacijos steigimas gali vykti dviem būdais – elektroniniu būdu, tai yra pildant visus dokumentus elektroniniu būdu arba įprastu būdu pas notarą. Vienintelis skirtumas tarp šių abiejų būdų – tai jog pildant dokumentus elektroniniu būdu, jūsų pagrindinis dokumentas, tai yra įmonės įstatai, bus sugeneruoti automatiškai, o procesas bus greitesnis ir pigesnis.

Tiesa, pasirašant dokumentus elektroniniu būdu, reikia turėti ir elektroninį parašą kuriuo bus ne tik tvirtinami dokumentai, tačiau kartu bus pateiktas prašymas laikinam organizacijos pavadinimo užregistravimui į registrų centrą.

Gavus prašymą, Registrų centras tuomet tikrins ar pavadinimas nesutampa su:

Jei nėra randama kliūčių, pavadinimas yra įrašomas į registrą.

Elektroniu būdu galima steigti paramos fondą ir pateikti jo dokumentus jeigu:

Pabaigai

Straipsnyje trumpai aptarėme Labdaros ir paramos fondų kūrimą. Jei turite tikslą vykdyti visuomenei naudingą veiklą – tai yra viena geriausių juridinių asmenų formų tokiai veikla.