Kas yra socialinė ekonomika?

Socialinė ekonomika – tai viena iš pagrindinių ekonomikos mokslo krypčių ir veiklos sričių apibūdinančių siekį sukurti kuo daugiau naudos visuomenei.

Galima sakyti, jog ši ekonomikos rūšis yra tiesiogiai susijusi su tokiomis bendrovėmis kaip: viešosios įstaigos, ne pelno siekiančios organizacijos, draugijos, asociacijos ir t.t.

Pastaraisiais metais, tokių įmonių skaičius smarkiai išaugo ne tik Lietuvoje ar Europoje, tačiau ir visame pasaulyje. Na, o kaip teigia rinkos ekspertai, jų įtaką šalių ekonomikos turėtų per ateinančius metus išaugti dar smarkiau.

Šiame straipsnyje – plačiau apie socialinę ekonomiką ir ją vystančias organizacijas.

Turite planų steigti ne pelno siekiančią organizaciją? Skubus ir paprastas įmonės steigimas.

Kokią reikšmę turi socialinė ekonomika mūsų visuomenėje?

Ekonomistai šiuolaikinėje mūsų visuomenėje išskiria 3 reikšmingiausias ekonomikos sritis: viešasis sektorius, privatus sektorius ir žinoma, socialinė ekonomika. Kaip jau minėjome, pastarąją sritį liečia tokie elementai kaip ne pelno siekiančios organizacijos, grupės ir draugijos sudarytos iš piliečių ar savanorių, kurių tikslas – sukuriama nauda visuomenei.

Organizacijas veikiančias socialinėje ekonomikoje geriausiai apibūdina šie ypatumai

Šios institucijos gerina tarpusavio ryšius visuomenėje, skatina jos narius būti solidaresniais ir daro konkurenciją bendroje ekonomikoje efektyvesnę.

Pagrindinis tokių organizacijų tikslas yra visuomeninė nauda, o ne pelnas.

Organizacijos paprastai būna lanksčios ir nesudėtingai prisitaiko prie besikeičiančių sąlygų visuomenėje.

Nemažai jų veiklos yra grindžiama savanoriško darbo ir tarpusavio ryšiais.

Kalbant apie patį įmonės valdymą, čia taip pat yra taikomas labai laisvų ir lygių ryšių principas. Tai reiškia, jog kiekvienas jos narys gali dalyvauti priimant svarbiausius organizacijos sprendimus, demokratiniu principu.

Pasak statistikos, šiuo metu socialinės ekonomikos principo organizacijos padeda sukurti apie 10 procentų visos Europos Sąjungos BVP. Taigi, jos reikšme mūsų visuomenei abejoti tikrai nereikia.

Kas socialinius verslus išskiria iš kitų verslų tipų?

Kaip jau minėjome, socialiniai verslai yra laikomi kaip socialinės ekonomikos visuomenėje dalis. Jų pagrindinis tikslas yra vykdyti tam tikro pobūdžio visuomenei naudingai veiklą. Tai gali būti socialinės, visuomeninės, aplinkosaugos ar kokios kitos organizacijos, kurių pagrindinis tikslas nėra vien pelno siekimas.

Neretai tokio tipo verslai būna viena iš moderniausių ir novatoriškiausių, kadangi šios bendrovės yra kur kas labiau linkusios taikyti neįprastus principus organizuojant savo valdymą, produktų bei paslaugų ekonomikoje kūrimą.

Kitas dalykas, tokios įmonės yra žymiai linkusios samdyti žmones iš socialiai pažeidžiamiausių visuomenės grupių, kas garantuoja socialinės atskirties, nelygybės mažinimą bei sukuria nemažai naujų darbo vietų.

Dar svarbu pabrėžti ir tai, jog socialinis verslas neretai yra organizuojamas kiek kitokiu verslo modeliu. Pasitaiko visko, tačiau galutinis tikslas vis dėl to yra tam tikros naudingos veiklos visuomenei vystymas – ar tai būtų socialinių problemų sprendimas, rinkos stiprinimas, ir t.t.

Labai uždirbtas pelnas yra skiriamas būtent šioms problemoms ar tikslams spręsti ir įgyvendinti, o ne vykdyti akcininkų tikslus.

Pagal principą sėkmingas socialinis verslas turi:

Pabaigai

Straipsnyje aptarėme socialinę ekonomiką ir tokio principo organizacijų veiklą. Galima sakyti, jog tokios bendrovės kuo toliau, tuo labiau turės vis reikšmingesnę rolę mūsų ekonomikoje. Tikėtina, jog tokia tendencija laikysis dar kurį laiką.