Kas yra įstatinis kapitalas?

Įstatinis kapitalas – tai bendrovės surinktos lėšos jos steigimo metu. Kuomet prasideda įmonės steigimo procesas, yra paskelbiamas tam tikrą nominalią vertę turinčių akcijų pardavimas.

Asmuo, nusipirkęs steigiamos įmonės akcijų, (t.y. investavęs į ją) tampa jos akcininku. Surinktos lėšos iš pardavimų, tampa įmonės pradiniu įstatiniu kapitalu. Įmonė turi teisę visą savo turtą valdyti taip kaip nori – atlikti pirkimus, investuoti, padengti išlaidas ir t.t.

Minimalaus įstatinio kapitalo dydis priklauso nuo steigiamo įmonės tipo.

Kas yra verslo valdymo sistema →

Šiame tekste plačiau aptarsime įstatinio kapitalo tematiką ir jo ypatybes tiems kas ruošiasi steigti norimo tipo verslą.

Reikia pagalbos steigiant įmonę?

FinanceLT komanda siūlo įmonės steigimo paslaugas. Kreipkitės bet kokiu klausimu konsultacijai ar pagalbai konkrečiais darbais.

Ką reikia žinoti apie įstatinį kapitalą?

Kaip jau minėjome, įstatinis kapitalas – tai tam tikra suma pinigų kurią akcininkai investuoja į naują įmonę įsigydami jos akcijų.

Kuo daugiau pinigų akcininkai investuoja į įmonę, skaitoma, jog didėja jų investicinė rizika, kadangi įstatiniam kapitalui surinkta suma negali būti išimama iš bendrovės lėšų negavus sutikimo iš kreditorių ar esant tam tikriems įmonės finansiniams įsipareigojimams.

Įmonei pradėjus sėkmingai vystyti veiklą ir uždirbti pelną, akcininkai savo dalį įprastai gauna dividendų pavidalu kurių suma priklauso nuo turimo akcijų paketo ir vidiniu susitarimu nustatytos tvarkos.

Jei vis dėl to nusprendžiama keisti įstatinio kapitalo dydį, tai galima padaryti įstatymuose nustatyta tvarka, jį didinant arba mažinant, priklausomai nuo situacijos ir pageidavimų.

Paprastai kapitalo mažinimui yra ryžtamasi matant, jog neapsimoka rizikuoti didesniomis investicijomis į įmonę.

Žinoma bet kokiu atveju, ji vistiek negali tapti mažesnė nei valstybės nustatytas teisiniuose reglamentuose tam įmonės tipui.

Minimalus pradinio įstatinio kapitalo dydis pagal įmonės tipą

 

Kaip matyti, Lietuvos įstatymų pagrindu, tik AB ir UAB įmonės formoms yra nustatytas minimalaus kapitalo grindys.

Normatyvais numatoma, jog Uždarosios Akcinės Bendrovės (UAB) kapitalas įmonės steigimo pradžioje negali būti mažesnis nei 2500 Eur, tuo tarpu steigiant akcinę bendrovę (AB) – bent jau 25000 Eur.

Pabrėžtina ir tas aspektas, jog įstatinis kapitalas gali būti formuojamas ne tik pinigų pavidalu (pvz.:turtu ar materialinėmis gėrybėmis), tačiau piniginis įnašas vistiek turi sudaryti bent ¼ visos pradinio įstatinio kapitalo.

Įstatinio kapitalo didinimas ir mažinimas. Kaip vyksta šie procesai?

Priklausomai nuo ūkinės veiklos vykdymo pasisekimo, gali būti nuspręsta didinti arba mažinti įstatinį kapitalą. Abejais atvejais galioja tam tikri teisiniai principai.

Įstatinio kapitalo didinimas

Įstatinis kapitalas dažniausiai yra didinimas dėl šių priežasčių:

 

Kapitalo didinimas gali vykti keliais būdais įskaitant papildomus įnašus iš akcininkų ir įmonės lėšas.

Lėšomis įmonėje yra laikomos:

 

Jei įmonė turi nepaskirstytų nuostolių (finansinių įsipareigojimų kurie dar nėra įvykdyti) didint kapitalą galima tik iš materialiojo turto perkainojimo rezervo.

Nusprendus padidinti įstatinį kapitalą įmonės lėšomis – paprasčiausias sprendimas būna tiesiog padidinti akcijų nominalią vertę. Kitu atveju, gali būti išleidžiamos naujos akcijos apskritai, kurios esamiems akcininkams bus išdalintos nemokamai.

Didinant įstatinį kapitalą iš nepaskirstyto pelno ir panašių rezervų, įgijimo teisę naujos akcijoms turi tik esami paprastųjų akcijų savininkai.

Tokiu atveju kai kapitalą siekiama padidinti ilgalaikiu perkainojimo rezervu, naujas įmonės įmonės akcijas gali įsigyti tiek paprastųjų, tiek privilegijuotų įmonės akcijų savininkai.

Svarbu pabrėžti ir tai, jog priėmus sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo, būtina per 10 darbo dienų pateikti pranešimą į Registrų centrą.

Įstatinio kapitalo mažinimas

Įstatinis kapitalas dažniausiai yra mažinamas dėl šių priežasčių:

 

Mažinti įstatinį kapitalą būdų yra kur kas mažiau nei didinti. Tai galima padaryti tik mažinant nominalią akcijų vertę ar sumažinant akcijų kiekį. Sprendimas dėl kapitalo mažinimo yra priimamas tik akcininkų susirinkimo metu dalyvaujant bent ⅔ visų narių.

Pabaigai

Reikia pagalbos su įstatiniu kapitalu ar kitais įmonės steigimo reikalais? Kreipkitės į mūsų komandą. Esame pasirengę pakonsultuoti, atsakyti į visus klausimus ir padėti įsteigti jūsų įmonę.