Ką reikėtų žinoti apie antstolius ir jų veiklą?

Antstoliai – daugeliui žmonių bent jau iš dalies žinomi asmenys. Tiesa, nors daugelis apie juos yra girdėję, vargu ar galėtų tiksliai apibūdinti ką šie žmonės veikia ir kuo užsiima.

Esant tokiai situacijai kuomet asmuo ar įmonė nevykdo savo mokestinių įsipareigojimų ar prievolių, privatus antstolis ar agentūra gali būti būdas atgauti lėšas kurios jums priklauso.

Šiame straipsnyje plačiau aptarsime antstolius ir jų veikimo principą.

Galvojate apie nuosavo verslo steigimą? Greitas įmonės steigimas per 3 d.d.

Visų pirma, ką laikome antstoliais?

Antstoliai – tai kvalifikuoti, teisinį išsilavinimą ir tokios srities darbo patirties turintis asmuo kuris gina valstybės mastu galiojančius įstatymus. Norint tapti antstoliu, asmuo privalo turėti aukštąjį išsilavinimą, būti dirbęs teisinėje nišoje ir laimėjęs oficialiai skelbiamą konkursą.

Verta žinoti ir tai, jog antstoliais gali tapti tik tie asmenys kuriuos paskiria teisingumo ministras, būtent minėto konkurso pagalba.

Jei asmuo yra išrenkamas, jis, kaip valstybės pareigūnas, privalo pasakyti priesaiką ir pasižadėti tarnauti valstybės labui. Esant tokiai situacijai, jog antstolis tinkamai nevykdo savo pareigų, teisingumo ministras pasilieka pilną teisę jį atleisti.

Pabrėžtina ir tai, jog antstolis, dirbdamas savo darbą neturi teisės užimti kitų pareigų užtikrinančių pajamas, nebent ta veikla būtų mokomoji, kūrybinė, ar dar kitaip susijusi su profesija ir netrukdantis vykdyti pagrindinių savo pareigų.

Kokiais principais antstoliai vykdo savo veiklą?

Pagal oficialų antstolių reglamentą, pastarųjų asmenų veikla turi būti visuomet grindžiama demokratiškumo ir visuotinio teisingumo principais, kuomet kiekvieno asmens teisės yra gerbiamos.

Visa tai yra pagrindžiama asmeninės informacijos apie tam tikrą žmogų saugojimu ir neatskleidimu bei saugoti kitas aktualias komercines ar asmenines paslaptis.

Kalbant apie antstolių pagrindines funkcijas, jos galėtų būti apibrėžtos tokiu būdu:

  1. Vykdo savo veiklą pagal paskirtus dokumentus
  2. Nustato reikalingas aplinkybes įstatymams vykdyti
  3. Tvarko ir perduoda dokumentus atitinkamoms institucijoms
  4. Vykdo kitą jiems paskirtą veiklą.

Turto išieškojimo klausimų sprendimas

Ko gero pagrindinė funkciją kurią atlieka antstoliai yra asmenų turto išieškojimas. Esant tokiai situacijai, jog asmuo savivališkai nevykdo jiems galiojančių privilegijų ar kitų finansinių įsipareigojimų, antstoliai turi pilną teisę ieškoti būdų tam turtui iš ieškoti.

Tai yra:

Paprastai visa procedūra yra pradedama nuo to, jog asmuo yra aiškiai informuojamas, apie tai, jog jam yra privalu sumokėti skolą. To nepadarius per tam tikrą laikotarpį, jau yra imamasi veiksmų išieškoti asmeniniam turtui.

Antstolis dažniausiai turto paieškas pradeda nuo kreipimosi į įvairias Lietuvos kredito unijas ar bankines institucijas. Pagal tai yra nustatoma ar žmogus turi atsidaręs tam tikras bankines sąskaitas ar ne.

Jei asmuo po gauto pranešimo už skolas nesusimoka, tuomet gali būti pradėtas tu surastų sąskaitų ar kito pobūdžio turto suvaržymas. Kalbant apie būtent tą kito turto suvaržymą, antstolis taip pat paraleliai gali į NT registrą, “Regitrą” ar tikrinami duomenys apie gaunamą algą.

Jeigu nustatoma, jog žmogus neturi jokio turto ar pinigų, patikrinimai gali būti taikomi, tol kol bus rastas tam tikras turtas kuriam bus galima skelbti varžytynes.

Pabaigai

Straipsnyje trumpai aptarėme antstolius ir jų veikimo principą. Šie valstybės tarnautojai dirba tų asmenų kurie nori atgauti savo turtą labui, todėl kartais jų taikomos metodikos gali pasirodyti pakankamai griežtos.

Vis dėl to, svarbu iliustruoti jų veikimo principą.