Įmonės likvidavimas (uždarymas)

Įmonės likvidavimas – tai procedūra kurios metu yra pilnai nutraukiama ir užbaigiama juridinio asmens veikla, jis yra išregistruojamas iš juridinių asmenų registro, o esamos jo pareigos nėra niekam toliau perduodamos.

Toks įvykis yra reikšmingas visoms su įmone susijusioms šalims pradedant akcininkais, valdančiuoju aparatu ir jos darbuotojams. Iš esmės įmonės uždarymo procedūra yra laikoma pakankamai sudėtinga.

Norint sėkmingai ją atlikti ir nepadaryti klaidų, būtina laikytis tam tikrų procedūros principų. Dėl šios priežasties geriausiai yra kreiptis į tokiu dalykus išmanančią įmonę.

Šiame straipsnyje aptarsime įmonės likvidavimo pagrindinus: kokiu būdu jis gali būti atliekamas, 

Planuojate atidaryti naują įmonę? Greitas naujos UAB steigimas.

Kokios yra įmonės likvidavimo rūšys?

Įmonės uždarymo procedūra gali būti pradedama kelias pagrindiniai būdais:

Savanoriškas likvidavimas

Kai juridinis asmuo yra pradedamas likviduoti sava jos narių valia (akcininkų, savininkų ar dalininkų). Sprendimas dėl įmonės likvidavimo turi būti priimamas balsavimo forma visuotiniame narių susirinkime ir už jį turi balsuoti bent ⅔ visų narių, tai yra – dauguma.

Priverstinis likvidavimas

Tokiu atveju įmonė yra likviduojama priverstinai, kitų šalių nuosprendžiu. Priverstinis likvidavimas gali būti vykdomas jeigu:

Likvidatoriaus vaidmuo įmonės uždaryme

Jei įmonė nėra priverstinai uždarinėjama teismo ar Registrų centro iniciatyva, o ją nusprendžiama likviduoti sava valia, narių sprendimu yra išrenkamas likvidavimo procesui vadovausiantis asmuo – likvidatorius.

Visos procedūros metu šiam asmeniui galios įmonės vadovo pareigos ir reikalavimai. Kuomet dalininkų suskirimas išrenka tokį asmenį ar asmenų grupę, buvęs valdžios organas netenka realių savo įgaliojimų, kadangi visos pareigybės pereina likvidatoriaus žinion.

Pabrėžtina ir tai, jog likvidavimo procesas gali būti atliekamas tik tuo atveju jei įmonė neturi jokių skolų, tai yra, nėra skolinga valstybei, savo darbuotojamas bei tiekėjams. Priešingu atveju yra taikomi kiek kitokie įmonės uždarymo principai.

Įmonės likvidavimo procesas gali testis nuo kelių mėnesių iki kelių metų.

Kas vyksta po įmonės likvidavimo sprendimo priėmimo?

Kuomet yra nusprendžiama likviduoti juridinį asmenį, pirmas dalykas kurį reikės padaryti – tai paskelbti apie planuojamą procedūrą viešuose šaltiniuose. 

Tai gali būti padaryta 2 būdais:

Sekantis būtinas dalykas – nedelsiant (pirmą skelbimo dieną) kreiptis į Registrų centrą su likvidavimo nuosprendį įrodančiu dokumentu ir prašymu pakeisti įmonės statusą į “likviduojama”.

Įmonės likvidatorius taip pat turės sudaryti likviduojamos įmonės balansą, pateikti buhalterinės apskaitos išrašą apskrities archyvui bei pilnai atsiskaityti su įmonės kreditoriais. Po atsiskaitymo su jais, likęs įmonės turtas yra išdalinamas jos nariams, proporcingai pagal pradinį jų įnašą.

Pasikeitus įmonės statusui į “likviduojamas” ir įmonei atsiskaičius už visas savo skolas, Registrų centras tuomet dar turės gauti pranešimą iš VMI, jog įmonė neturi įsiskolinimų.

Kokius dokumentus likvidatorius turi pateikti atitinkamoms institucijoms?

Verta paminėti, jog likvidatorius, apart prieš tai minėtų veiksmų, taip pat privalo pateikti tam tikrus dokumentus Registrų centrui.

Tai yra:

Kartais būna, jog įmonės persigalvoja ir nusprendžia juridinio asmens nelikviduoti. Tokiu atveju įmonės narių susirinkimas gali susirinkti papildomam balsavimui dėl likvidavimo proceso atšaukimo, jie taip pat gali atšaukti ir likvidatorius.

Taigi, nors visos vadovo pareigybės ir tenka likvidavimą atliekančiam likvidatoriui, akcininkų sprendimą vis dėl to turi paskutinį žodį dėl tolesnių įmonės veiksmų.

Kokias įmones galima likviduoti?

Iš esmės galima likviduoti bet kokios rūšies įmonę:

Svarbu tik, kad visa procedūra atitiktų minėtus reikalavimus.

Pabaigai

Straipsnyje aptarėme įmonės uždarymo (likvidavimo) procedūrą ir pagrindinius jos principus. Iš esmės galima teigti, jog tai yra išeitis norintiems sėkmingai užbaigti juridinio asmens veiklą  įvykus verslo nesėkmei. 

Tiesa, tik tuo atveju jei tai yra atliekama savarankiška procedūra.