Akcinių bendrovių įmonės valdyba ir jos ypatybės

Įmonės valdyba – tai grupė asmenų kuri sudaro tam tikros įmonės valdymo organą. Remiantis akcinių bendrovių įstatymu, tokio tipo juridinio asmens valdybą turi sudaryti bent 3 asmenys.

Pabrėžtina, jog valdybos nariu gali būti tik fizinis asmuo renkamas 4 metų laikotarpiui. Jis gali būti renkamas bendrovės stebėtojų tarybos, arba jeigu ji nėra sudaryta, visuotinio akcininkų susirinkimo metu.

Ši asmenų grupė turi tam tikrą sudarymo specifiką, atsakomybes bei darbo specifiką kurioje atsispindi ir tai kaip yra keičiami ir registruojami jos nariai.

Šiame straipsnyje – plačiau apie įmonės valdybos grupę ir jos ypatybes.

Formuojate savo įmonės kolektyvą? Paprastas įmonės steigimas vos per kelias dienas.

Kaip asmuo gali tapti bendrovės valdybos nariu?

Kaip jau minėjome, valdybos nariai yra renkami arba susirinkimo metu posėdžiaujantys akcininkai, arba jau prieš tai sudarytos stebėtojų grupės iniciatyva.

Paprastai valdybos nariais įmonėje yra renkami asmenys iš akcininkų rato, tačiau neretai pasitaiko, jog yra samdomi ir kiti iš šalies, ypač įmonės vadovo/direktoriaus pareigoms užimti.

Tiesa, yra ir tam tikrų apribojimų kas gali tapti įmonės valdybos nariu.

Jais negali būti:

Kokias funkcijas atlieka akcinės bendrovės vadovybė?

Akcinių bendrovių valdyba turi keletą pagrindinių funkcijų kurias atlieka reguliariai rūpindamasi bendrovės veikla.

Valdybos narių keitimas. Ką daryti, jeigu narys atsistatydina nepasibaigus terminui?

Kaip jau minėjome, valdybos nariais gali būti išrenkami žmonės iš akcininkų kolektyvo. Jie yra išrenkami ar stebėtojų komisijos iniciatyva arba visuotiniu akcininkų susirinkimu numatytai pilnai 4 metų kadencijai. Nors kadencijų kiekis nėra ribojamas ir žmogus dalyvauti bendrovės vadovybėje gali daug metų, perrinkimas kas 4 metus vistiek yra privalomas.

Vis dėl to, pasitaiko situacijos kai dėl tam tikrų priežasčių asmuo neišbūna visos kadencijos valdyboje ir iš numatytų pareigų traukiasi. Esant tokiai situacijai, tai sukelia papildomo vargo įmonės vadovui kuris turi sutvarkyti papildomus formalumus.

Esant tokiai situacijai, įmonės vadovas privalo juridinių asmenų registrui perduoti pranešti apie asmens valdybos narystės įgaliojimų pabaigą. Kaip žinia, būtent to asmens duomenys yra išimami iš registro, tačiau pati valdyba kaip įmonės valdymo organas ir toliau lieka funkcionuoti.

Jei iš vadovybės pasitraukia daugiau asmenų, esant būtinybei, gali būti renkama nauja valdyba pagal akcinių bendrovių įstatymo numatytą tvarką. Įprastai šią funkciją atlieka visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris paprastai priima visus svarbiausius sprendimus susijusius su įmone.

Tiesa susirinkimas, gali priimti keletą sprendimų šiuo atveju. Gali būti numatyta išrinkti valdybą sudarytą iš naujų narių, arba nuspręsti valdybos apskritai nesudaryti. Pastaruoju atveju, privaloma pakeisti įmonės įstatus ir pakeitimus įteikti juridinio asmenų registro darbuotojui.

Tuomet valdyba, kaip toks valdymo organas, apskritai yra išimamas iš bendrovės įstatų.

Pabaigai

Straipsnyje aptarėme įmonės valdybą ir jos ypatybes. Galima sakyti, jog šios pareigybės yra tikrai rimtos, kadangi ji iš esmės yra atsakinga kaip bus samdomi visi pagrindiniai darbuotojai ir administracija bei kaip bus vystoma pačio verslo veikla.

Tiesa, pačios valdybos funkcionalumas smarkiai priklauso nuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų.